Visa šiame tinklapyje esanti informacija (įskaitant vaizdinę, tekstinę ir garsinę) sukurta Danguolės Iškauskienės arba yra jos teisėtai valdoma.

Leidžiama bet kokiu būdu atgaminti, skelbti ir daryti viešai prieinama bet kokią šiame tinklapyje esančią informaciją, jei drauge atgaminama, skelbama ir padaroma viešai prieinama nuoroda į šią svetainę (http://www.iskauskiene.lt) ir nurodoma teisių valdytoja - Danguolė Iškauskienė.

Bet koks informacijos panaudojimas nesilaikant aukščiau nurodytų sąlygų bus laikomas autorių teisių pažeidimu. Jei informaciją norite panaudoti kitais būdais ar kitomis sąlygomis, kreipkitės el.paštu adresu danguole@iskauskiene.lt.


 
Kai kurios teisės saugomos © Danguolė Iškauskienė 2009